Apoyo a Artistas Noveles

Apoyo a artistas nóvelesLa Fundació Frax i la Universitat Miguel Hernández han firmat un conveni de col·laboració per a aplicar els Programes de Cooperació Educativa entre ambdós entitats.

Les característiques d’estos Programes són: aconseguir una major integració de la teoria i la pràctica, integrar en el procés d’aprenentatge el procés d’investigació-actuació professional, establir una docència que estimule l’activitat, la iniciativa i l’esforç orientat als alumnes i incorporar metodologies d’aprenentatge integradores del saber fer tècnic.

Un Reial Decret de 2007 establix les directrius generals comunes dels plans d’estudi dels títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, establint la possibilitat de valorar com a crèdits en el currículum universitari de l’estudiant  La realització de pràctiques en empreses i entitats.

Estos programes tenen una llarga tradició en altres països d’economia avançada i les universitats de la qual han aconseguit un major grau d’integració social. En línies generals l’objectiu fonamental d’este sistema d’eduació, és l’aconseguir una formació integral de l’alumne universitari a través d’un Programa Educatiu paral·lel en la Universitat i en l’entitat,combinant teoria i pràctica.

Bàsicament els alumnes realitzaren pràctiques en el muntatge/desmuntatge d’Exposicions i catalogació de les obres que es realitzen en la Fundació Frax a partir de la firma de l’esmentat Conveni.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *