Associació Amics de la Fundació FRAX

L´Associació Amics de la Fundació FRAX, constituïda per Acta Fundacional de data 28 d’abril del 2009, és una iniciativa privada que reunix persones tant físiques com jurídiques, unides en el desig de col·laborar activament en el desenrotllament i potenciació de la Fundació que ens acull, a través de la posada en marxa de diferents  activitats.

Són fins de l’Associació promoure, estimular i donar suport a les accions culturals, artístiques, científiques i turístiques, en els termes més amplis, tinguen relació amb la missió, objectius, finalitats i activitats de la Fundació Frax.

Per a això necessitem la col·laboració de tots aquells que considerem que hem de ser part activa de l’enriquiment social que la cultura comporta, tal com ocorre en totes les grans capitals europees i americanes, on la societat civil contribuïx activament en el floriment dels seus museus i institucions culturals en general.

S’ha habilitat una adreça de correu electrònic amigos@fundacionfrax.org a través de la qual es pot contactar amb l’Associació.

boton_descargar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *